HOME

Theatermonoloog Onvergetelijk met cup-cake-actie

Anne Jordens pakte vorig jaar verrassend uit met de theatermonoloog "Onvergetelijk" over de problematiek van de ziekte van Alzheimer. Door de Corona-pandemie bleef het echter beperkt tot slechts één voorstelling. Onder anderen de voorstellingen voor Curieus Kortenaken in oktober konden niet doorgaan. Die draad wordt nu terug opgepikt. Opnieuw wordt er in het teken van de Wereld-Alzheimerdag een voorstelling gepland. Die heeft plaats op maandag 20 september om 20u in zaal GC Den Hoek in Kortenaken. De dag nadien is het Wereld-Alzheimerdag.


Cup cake-actie

Om de problematiek van Alzheimer nog ruimer in de kijker te stellen wordt aan de voorstelling een cup cake-actie gekoppeld. Je kan voor 6 euro een box bestellen met daarin 3 heerlijke cup cakes. Die worden dan aan huis geleverd. Uitzonderlijk kan je de cupcake-box ook afhalen in Den Hoek op de avond van de voorstelling. De actie loopt tijdens het weekend voor en na de voorstelling. De opbrengst gaat integraal naar de Stichting Alzheimer Onderzoek.


Stop Alzheimer

België telt 200.000 personen met dementie. De ziekte van Alzheimer is met 70% de meest voorkomende vorm van dementie. Stichting Alzheimer Onderzoek steunt, met uw financiële hulp, sinds 1995 het noodzakelijke Alzheimeronderzoek aan Belgische universiteiten. Samen stoppen wij Alzheimer voorgoed !

Zoworden er dit jaar door de Stichting Alzheimer Onderzoek 17 onderzoeksprojecten ondersteund voor een totaalbedrag van 3,2 miljoen euro. Acht onderzoekers van de KU Leuven ontvangen dit jaar in totaal € 1.250.000 voor hun onderzoek naar een medicijn tegen Alzheimer.

Je kan er alles over lezen op de website stopalzheimer.beTheaterwandeling "Oehoe, is daar iemand?" loopt nog tot eind september!

Nog tot eind september kan je de theaterwandeling "Oehoe, is daar iemand?" gaan doen in en om Kersbeek. De wandeling vertrekt aan zaal Servaas in Kersbeek. In die buurt zijn er twee wandeltrajecten uitgestippeld. Het gewone traject beslaat ongeveer 6 km en is goed begaanbaar. Een tweede traject is met 2,3 km een eind korter en verloopt helemaal over verharde wegen. Op die manier kunnen ook mensen met een kinderwagen of rolstoelgebruikers de wandeling doen en genieten van de opgenomen scenes.


Oehoe, is daar iemand?

Begin dit jaar verschenen er in de media allerlei berichten over de terugkeer van de oehoe-uil in onze regio's. Zowel Anne Jordens van Tejater Feminis als Jos Coomans van Curieus Kortenaken pikten dit op. Beiden waren op zoek naar mogelijkheid om met de beperkingen door de Corona-crisis toch iets te kunnen ondernemen met hun vereniging. Zij staken de koppen samen en het resultaat werd een theaterwandeling voor kinderen: "Oehoe, is daar iemand?".

Jos kroop in zijn pen en schreef een theaterstukje in een zestal korte scenes. Van zodra het enigszins mogelijk was zouden zij dit opnemen en dan aanbieden als een vorm van wandeltheater. De filmpjes kan je zien door tijdens de wandeling een QR-code te scannen.


Voor kinderen vanaf 3 à 4 jaar

De personages in het verhaal zijn enkele dieren die zelf regelmatig op het menu van de oehoe voorkomen: Ciska de Rat, Reintje de Vos, Stip de Egel en Too de Kip. Kwaak de Kikker fungeert als verteller. En natuurlijk is er ook Oehoe de Uil.


Het stuk is geschreven voor kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 4 jaar. Jos Coomans: "Uiteindelijk is het ideaal om de theaterwandeling met het hele gezin aan te vatten. Als je jong van hart bent, kan het leeftijdsberiek gemakkelijk oplopen tot 98 jaar!"


Nog tot eind september, geen inschrijving nodig...

De wandeling blijft beschikbaar tot eind september. Je kan tot 27 september genieten van de mooie natuur in en rond Kersbeek en natuurlijk ook van de prachtige filmpjes en het verhaal van de Oehoe.