TEJATER FEMINIS

vereniging zonder winstoogmerk

contact :

hendrickx.marijke@telenet.be

tel. :

gsm Anne        0476 26 76 99

gsm Marijke    0479 65 12 31

tejater feminis vzw

zetel : Scherpendries 11, 3473 Waanrode

ticket - reservatie


 
 
 
donderdag 14 februari 2019
vrijdag 15 februari 2019